Om föreningen

Om föreningen

  • Köper in konstverk för en årlig utlottning på årsmötet. En vinst per 10 medlemmar.
  • Har två utställningar om året i Tidaholms Konsthall.( När det inte pågågår en pandemi)
Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgiften, 200 kr till BG: 5754-2029.


Kom ihåg att skriva namn och adress.

e-postadress: info@tidaholmskonstforening.s


Vill du komma i kontakt med vår ordförande så är e-postadressen: ordforande@tidaholmskonstforening.se


Är du medlem och har egna utställningar, hör av dig så kan jag lägga upp blänkare här på hemsidan.

Du som medlem får gärna skicka e-post till föreningen i ett led att samla e-postadresser för att lättare kunna skicka ut information.


Styrelsen 2020


Ordförande: Ola Hammaström

Sekreterare: Erling Nilsson

Kassör: Eva Svedlund

Ledmöter: Carina Fågelström, Alva Beckman,  Karin Hurtig, Gullvi Thorsell, Maj-Liis Emanuelsson

Tidaholms Kommuns representant: Lisa Öhgren

Suppleanter: Maj Arvidsson, Mats Carlman, Eivor Larsson,Ylva Jacobsson, 

Inköpskommité: Carina Fågelström, Karin Hurtig och Eva Svedlund

Resekommité: Ligger på is för tillfället

Valberedning: Kerstin Johansson och Maria Karlsson

Webb-ansvarig: Maud Sjöstedt

© Copyright 2020. All Rights Reserved.